De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak is een methode om pestgedrag op scholen tegen te gaan. De opdracht was om deze methode in het kort inzichtelijk te maken. 

We kozen voor een vorm met verschillende visuele verteltechnieken, waardoor je als kijker aan de ene kant je goed kunt inleven in het gepeste kind en aan de andere kant wel geïnformeerd wordt over de anti-pest methode.

Opdrachtgever: GGD Groningen

selectie

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) - Ministerie van LNV

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) - Ministerie van LNV

<p>Het Ministerie van LNV vroeg ons aan de hand van drie portretten van boeren voorbeelden te laten zien van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).</p>
Jongerenfilm provincie Groningen

Jongerenfilm provincie Groningen

<p>De opdracht was om aan jongeren te laten zien wat de provincie Groningen doet en hoe de organisatie werkt. Daarnaast was de secundaire boodschap aan de jongeren, dat ze invloed kunnen hebben, wanneer ze betrokken zijn. De film wordt in drie delen vertoond tijdens schoolbezoeken op het provinciehuis en verspreid via social media. De opdrachtgever is uiteraard de provincie Groningen.</p>
De Steungroepaanpak

De Steungroepaanpak

<p>De Steungroepaanpak is een methode om pestgedrag op scholen tegen te gaan. De opdracht was om deze methode in het kort inzichtelijk te maken.&nbsp;</p> <p>We kozen voor een vorm met verschillende visuele verteltechnieken, waardoor je als kijker aan de ene kant je goed kunt inleven in het gepeste kind en aan de andere kant wel geïnformeerd wordt over de anti-pest methode.</p> <p>Opdrachtgever: GGD Groningen</p>
de Noorderling

de Noorderling

<p>In opdracht van SNN verzorgden De Jongens van Lucht een event in Nieuwspoort Den Haag: The Northern Experience. Een installatie van een filmische vierluik, elk met zijn eigen vorm en eigen perspectief. Deze film, de Noorderling, was daar één van. We zoomen hier op poëtische wijze in op de Noorderling: Wie is dat? En wat kenmerkt een Noorderling?</p>
Real world learning - Stenden Hotel Management School

Real world learning - Stenden Hotel Management School